TR Beyan İşlemleri

Değerli Taşımacımız,

Bilindiği üzere 07.02.2013 tarihli, 28552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasını Dair Yönetmelikle (Ortak Transit Yönetmeliği kaldırılmıştır) Ortak Transit Yönetmeliği Gümrük yönetmeliğine derc edilerek mükerrelik ortadan kaldırılmıştır.Gümrük yönetmeliği 213.maddesine göre Ulusal Transit Dediğimiz Ülkemiz sınırları İçerisinde Bir Gümrük Müdürlüğünden Diğer Gümrük Müdürlüğüne TR işlemleri ile Transit Yapılmaktadır.

Bu doğrultuda gerek Türkiye (TR) gerekse AB mevzuatına tamamen uyum sağlayan bir şekilde geliştirdiğimiz (T1,T2) OregonNet T1 sistemi, uzun süreden beri çok detaylı bir çalışmanın sonucu yürürlüğe konmuştur.

Şirketimizin, sektörümüze sunmakta olduğu bu hizmetin ekonomik, hızlı ve güvenli olabilmesi için büyük bir ön hazırlık yapılmış ve bu yönde çok güçlü bir alt yapı oluşturulmuştur. Öte yandan, sektörümüzün içinde bulunduğu durum kaale alınarak, sistem kullanım ücretlerinin en uygun şekilde tespit edilmesine büyük özen gösterilmiştir.

OregonNet T1 sistemi, sektörümüzün kullanımına yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olup, bu yönde sunmuş olduğumuz hizmetin farklı ve önemli bir alternatif olacağına dair inancımız tamdır.

Oregon Teknoloji Hizmetleri  A.Ş. olarak geliştirdiğimiz “OregonNet” projesi kapsamında bundan böyle:

  • Türkiye’nin herhangi bir kara veya deniz (örneğin Ro-Ro) sınır kapısından giriş yapıp iç gümrüklere veya Antrepolara veya Geçici Depolama Yerlerine yapacağınız taşımaları,
  • Bir İç Gümrükten diğer bir İç Gümrüğe yapacağınız taşımaları,
  • Bir sınır kapısından diğer bir sınır kapısına yapacağınız taşımaları,
  • Bir Antrepodan diğer bir Antrepoya yapacağınız taşımaları,
  • Serbest Bölgeden bir iç Gümrüğe veya sınır kapısına yapacağınız taşımaları,
  • Geçici Depolama yerinden  Antrepo’ya yapacağınız taşımaları,

T1 Transit rejimi bünyesinde gerçekleştirebilirsini

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, OregonNet projesine dahil olmak isteyen firmalarımızdan hiçbir ön giriş  ücreti alınmayacaktır. Sistemin kullanılmaya başlanılması ile sadece Sistem Kullanım Ücretleri tatbik edilecektir.

Ayrıca, T1 işlemlerini OregonNet üzerinden yapan firmalarımıza aşağıdaki Risturn (İade) uygulaması yapılacaktır:

 

OregonNet üzerinden yapılan  yıllık T1 İşlem tutarı:

10,000 TL- 50,000 TL arasında olduğu takdirde: %5

50,001 TL – 100,000 TL arasında olduğu takdirde : %7.5

100,001 TL üzerinde olduğu takdirde: % 10

 

Bu doğrultuda firmalarımıza yapılacak olan iadeler, fatura karşılığı olacak ve ilgili tutar, KDV bedeli dahil olarak ödenecektir.

OregonNet kapsamında T1 işlemleri iki türlü gerçekleştirilebilmektedir:

  • e-Müşteri uygulaması: Bu uygulamada, T1′in oluşturulması firmanız tarafından gerçekleştirilerek  T1, Asıl Sorumlu olarak Şirketimize gönderilmektedir.
  • non e- Müşteri uygulaması: Bu uygulamada , T1′in oluşturulması tarafınızdan Şirketimize gönderilecek evrak (İhracat Beyannamesi, Eşya Faturası, CMR Belgesi v.b.) doğrultusunda veya  ”T1 (Ortak Transit) Talep Formu” nun  tarafınızca doldurularak Şirketimize gönderilmesi sonucu, T1′in Şirketimizce sizin adınıza oluşturulması gerçekleştirilmektedir.

Önemli Not: Formun  doldurulması sırasında gerekli hassasiyetin gösterilerek  evrak üzerindeki bilgilerin doğru bir şekilde yansıtılması gerekmektedir.

Ekte, T1 işlemleri için şirketimizin uygulayacağı “Sistem Kullanım Ücretleri” bulunmaktadır.

T1 işlemleri ile ilgili her türlü bilgi için :

Murat Güner: muratguner@oregontech.com.tr

Reşit Alpan:    resitalpan@oregontech.com.tr

www.oregontech.com.tr

adreslerine başvurabilir veya aşağıdaki tel. ve faks numaralarımızı kullanabilirsiniz.

Tel No: 0216 561 64 70

Faks No: 0216 311 60 50

Yakın bir süre içersinde şirketimiz, ülkemizin çeşitli illeri ve sınır kapılarında (Ankara, Mersin,

Pendik,Çeşme) konuşlanarak buradaki irtibat ofislerimizden de T1 işlemlerinizi yaptırmak mümkün olacaktır.

Aynı zamanda, gene yakın bir süre içersinde,  İtalya (Trieste) ve Bulgaristan üzeri (Romanya-Macaristan-Avusturya güzergahı) yapacağınız ihracat taşımalarında da OregonNet’i kullanmanız mümkün hale gelecektir.

OregonNet T1 sistemini kullanabilmek için öncelikle firmanızın sistemimizin veri tabanında oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda “Müşteri Bilgileri Formu” adı altında düzenlediğimiz formun doldurulup tarafımıza gönderilmesi (faks veya e-mail ile) yeterli olacaktır.

Anılan Form, şirketimiz merkezinde görevli elemanlarımızdan temin edilebilmektedir.

Projemizin tüm sektörümüze hayırlı olmasını diler ve işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Oregon Teknoloji  Hizmetleri A.Ş.  Yönetim Kurulu