Transitte Yeni Dönem, TRIM/TREX Uygulaması Sona Erdi

Transitte Yeni Dönem, TRIM/TREX Uygulaması Sona Erdi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 08.09.2017 tarihinde yayımlanan yazıda, Detaylı Beyan Transit Uygulaması’nın Kaldırılması hakkında 1 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 214/1′inci ve 213′üncü maddelerinin hükme bağlandığı ve ilaveten 493′üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikle, toplu ve götürü teminatın 1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla transit rejiminde kullanıma son verileceği belirtilmişti.

Selçuk YILMAZ Oregon

 

Yapılan düzenleme hakkında, Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, Gümrük TV’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Selçuk Yılmaz, Türkiye’nin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmasıyla sürecin başladığını belirterek, “1 Aralık 2012 tarihinden itibaren Götürü ve Toplu teminatlar kaldırıldı. Onun yerine NCTS Sistemine kapsamlı teminatlar tanımlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 5 yıla yakın süren bir sürecin ardından 1 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde Toplu Teminat ve Götürü Teminat olarak adlandırılan uygulamalar sonlandırıldı.” dedi.

Kapsamlı Teminat Niteliği Zorunluğu
Selçuk Yılmaz, 1 Kasım itibariyle geçiş sürecinin sona ereceğine dikkat çekerek, “1 Kasım 2017 tarihi itibariyle geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulan mektupların kapsamlı teminat niteliği taşıması ve NCTS Sistemi üzerinden transit beyannamelerin açılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Selçuk YILMAZ Oregon

Kaynak : Gümrük TV