OregonNet Sistemi

   2011 yılında ülkemiz lojistik sektörüne Ulusal Transit ve Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında daha hızlı ve ekonomik çözümler üretmek üzere kurulan Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından geliştirilen ve kullanıcılarına elektronik ortamda T1/T2-TR ve ENS beyanı sunma imkanı sağlayan web tabanlı teminat sistemidir.

   OregonNet sisteminde şirketimiz, (Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş.) ülkelerin Gümrük idarelerine (örneğin Türkiye,İtalya v.b.) Kapsamlı Teminat şeklinde ifade edilen bir teminat vermekte ve bu teminat ile siz  Taşımacılarımızın, Lojistik Operatörlerinin, Gümrük Müşavirlerinin, Yük Forwarderlerinin serbest dolaşımda olmayan eşyasının transitine ilişkin işlemleri yerine getirilmektedir. Bu doğrultuda OregonNet üzerinden verilen elektronik TR ve T1 beyanları, aynı zamanda taşınan eşya için oluşan gümrük vergileri ve KDV gibi dolaylı vergileri de teminat altına almaktadır.

   Dolayısı ile, OregonNet’ i kullanan firmalarımızın,  serbest dolaşımında olmayan eşyanın transiti için gümrük idarelerine kendilerinin bir teminat vermesi gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Oregon, Asıl Sorumlu sıfatı ile taşımalarınızda gerekli olan teminatı sizlere sağlamaktadır.

   OregonNet sistemi web tabanlı bir program olup, bu sisteme entegre olabilmek için hiç bir program satın alımı söz konusu degildir. Bu doğrultuda bilgisayarınızın internet erişimi ile belirli bir web tarayıcısının (örnegin İnternet Explorer, FireFox, Google Chrome v.b.) kurulu olması yeterli olacaktır.

   Şirketinizde var olan Kullandığınız Gümrük yazılım  NCTS programı varsa Onu Oregon Net ile Entegrasyonu sağlayarak yazmış olduğunuz TR ve T1 beyanlarını daha hızlı ve zaman kaybı olmadan da Oregon net gönderilmesi ve elektronik imza ile imzalanması yapılmaktadır.Bur da Oregon net teminat oranını belirlemekte ona göre komisyon ücreti yansıtılmaktadır.

   İlk Entegrasyon (Evrim Yazılım NCTS-OREGON NET entegrasyonunda olduğu gibi).