DUYURU! OregonNet ile Riskli Eşya Taşıma Yetkisini alan ilk firmayız. Riskli Eşya Listesi ektedir.

Aşağıdaki listede gözüken eşya Gümrük Tarife Pozisyonlarında alt açılımları ile birlikte yer alan eşyalar OregonNet’in Sahip olduğu Kapsamlı Teminat ile TR ve T1 sistemi içerisinde taşınması mümkündür. Gümrük Yönetmeliği EK-33 yer alan riskli eşyaları OREGON firması Asıl Sorumlu olarak taşıma konusunda Yetki alan İLK VE TEK FİRMADIR.

Eşya kodu Eşyanın tanımı
0207 12
0207 14
01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),
1701 12
1701 13
1701 14
1701 91
1701 99
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
y 2208 90
Alkol derecesi hacim itibariyle %80′den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2402.10 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.20 Tütün içeren sigaralar
2403.11
2403.19
İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
4813 Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın)
5601.22.10.00.11 Sigara filtresi
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç) Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)
1801.00 Kakao dane ve kırıkları
0901
0902
0903
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler; çay ve Paraguay çayı
0802.11
0802.12
0802.21
0802.22
0803.31
0803.32
0803.00
Badem, ceviz, muz, fındık
8517.12
8519.81
8521
8528
Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar; manyetik, optik veya yarı iletken mesnetleri kullanan ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; video kayıt veya gösterme cihazları; monitörler veya projektörler; televizyon alıcı cihazları;
8471
8473.30
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ve bun makinalara ait aksam, parça ve aksesuarlar