Amacımız

Ortak Transit Rejimi; AB üyesi ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin AB’ye üye olmayan ancak Ortak Transit Rejimine taraf olan bir ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanmasıdır.

Ortak Transit Rejimi transit eşyasının işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesi sağlayan, dolayısıyla ticaret erbabının zaman kaybetmesini önleyerek maliyetlerinin düşmesini amaçlayan bir sistemdir.

Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş. firmasının Asıl Sorumlu olarak üslendiği görev: Gerek Ortak Transit Sözleşmesi gereği Gerek Ulusal Transit Rejimi ile, TR, T1, T2 ve AB Giriş Özet beyanların Transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadarki her aşamanın tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmektir. Bundan dolayı gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse Lojistik Firmaları, Gümrük Müşavirleri ve Ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir program vasıtasıyla maliyetin zamanın milimize edilmesini sağlamaktır. Bu sayede AB liği  EFTA ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile  her yönü ile  tam entegrasyonun ve işbirliğinin sağlanarak TR,T1 Beyanların sorunsuzca sunulmasını sağlamaktır.