Gümrükler Genel Müdürlüğü “Alüminyum Pasta (Pigment) ve benzeri eşyanın Suriye’ye çıkışı”

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Alüminyum Pasta (Pigment) ve benzeri eşyanın Suriye’ye çıkışı” konulu yazı yayınlanmıştır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Gümrük İdareleri Dairesi

Sayı : 21558579/166.01[GGM-10.02]
Konu: Alüminyum Pasta (Pigment) ve benzeri eşyanın Suriye’ye çıkışı

DAĞITIM

İlgi: 06.02.2015 tarihli ve 5795841 sayılı yazımız

Suriye ile ülkemiz arasındaki ticaret, Bakanlığımızın kara hudut kapılarına yönelik aldığı ve esasen gümrük hizmetlerinin yeniden planlanmasını içeren güvenlik temelli tedbirler çerçevesinde yürütülmekte ve zaman içerisinde ortaya çıkan gereklilikler sonucu hudut kapılarımızda bölge koşullarına uygun yeni tedbirler alınmaya da devam edilmektedir.

Bu çerçevede, 3207.10, 3207.30 ve 7603.10 tarife alt pozisyonu ile 3212.90.00.00.12 ve 3212.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşyanın Suriye’ye açılan kara hudut kapılarımızdan çıkışına ilişkin gümrük hizmeti verilmemesi, Bakanlık Makamı’nın 01.07.2015 tarihli ve 8994729 sayılı onayları çerçevesinde uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak Valilikleri

aluminyum_pasta
aluminyum_pasta.pdf
aluminyum_pasta (187 kB)